TALLERS ALBERT MARTÍNEZ

MANTENIMENT INDUSTRIAL, CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES, PLANXISTERIA INDUSTRIAL
TFN. 938 50 97 06

ASPECTES CLAU DE L’EMPRESA

El fundador de l’empresa, l’Albert Martínez, ha dedicat tota la seva vida laboral a la mecànica, electricitat i tots els aspectes dels manteniments industrials. Partint del llegat en experiència del seu pare ja professional en el mateix camp, ha anat complementant els coneixements i experiència. En la formació pràctica dels seus membres, actualment 25, han disposat de maquinària i possibilitats d’aprenentatge constituint l’actiu més valuós de l’organització.

Tallers Albert Martínez

Tallers Albert Martínez és una empresa del sector metal·lúrgic amb tres línies de treball, diferenciades però unides en una mateixa empresa: Manteniment industrial, Construccions metàl·liques i Planxisteria industrial.

Dissenyem, construïm i modifiquem tot tipus de maquinària , instal·lacions de treball en cadena i estructures metàl·liques, amb un ampli ventall de materials per a tots els sectors.
Realitzem tot tipus de treballs amb planxa, sèries grans o peces unitàries, amb una gran precisió i uns perfectes acabats degut al conjunt de maquinària d’última tecnologia de la que disposem.
Som experts en el sector del manteniment industrial i portem a terme tant plans específics de manteniment preventiu, com reparacions urgents i seguiment de tot tipus d’avaries. També contemplem la possibilitat de vincular operaris diàriament mitjançant un contracte de prestació de serveis.
Amb la finalitat d’oferir el millor i més especialitzat servei, centrem en la constant adquisició i renovació de maquinària d’última tecnologia, i en el reciclatge i formació dels nostres professionals, la independència envers empreses externes.
La nostra empresa compta amb un àmplia experiència al llarg de més d’una dècada, avalada per importants empreses del sector.

SERVEIS

Z

MANTENIMENT INDUSTRIAL

La constant formació dels nostres operaris, així com la continuada incorporació de  maquinària d’última tecnologia, ens permet oferir:

 • Tota classe de reparacions sense dependre d’empreses externes
 • Tot tipus d’instal•lacions d’aire, aigua, buit, etc…
 • Un servei de post – reparació i seguiment d’averies
 • Reparació de maquinària Hidràulica i Pneumàtica
 • Un eficaç pla de manteniment preventiu
 • Un horari de reparacions molt ampli

CONSTRUCCIONS METÀL•LIQUES

Un tracte personalitzat per cada client o projecte, combinat amb una gran   experiència per la gran quantitat i varietat de projectes fabricats, segons les   necessitats del diferents sectors en què treballem ens permet oferir:

 • Assessorament, disseny i desenvolupament de projectes
 • Comunicació directe entre oficina tècnica, taller i grup de muntatge
 • Automatització i muntatge de línies de treball o de maquinària en general
 • Construcció de maquinària industrial segons les necessitats de cada client
 • Fabricació d’estructures per una gran varietat d’aplicacions en diferents sectors
 • Combinació de diferents components elèctrics, electrònics, hidràulics i pneumàtics
 • Diferents tipus d’acabats com pintura, galvanitzat en calent, sorrejat, texturat, etc.

PLANXISTERIA INDUSTRIAL

La maquinària de tecnologia punta, l’equip de professionals en constant formació i el   domini de les noves tecnologies, ens permet oferir la màxima qualitat al millor preu i en   un termini de lliurament realment curt en infinitat de productes com:

 • Fabricació de petites o grans series
 • Fabricació de peces úniques o personalitzades
 • Assessorament en disseny i desenvolupament de prototips
 • Excel•lent qualitat en els acabats de les peces fabricades
 • Un ampli ventall de materials (ferro, inox, alumini, galvanitzat, vidre, etc.)

Sol·licita informació sense compromís.

Estarem encantats d’atendre’t.

TRANSPORT I MUNTATGE

  Disposem de transport propi per material, així com diversos grups de muntatge   interns per el correcte muntatge i funcionament dels projectes.

MAQUINÀRIA DE DEFORMACIÓ PLANXES
 • 1 Punxonadora C.N.C Euromac. MTX auto índex de cinc capçals
 • 1 Plegadora C.N.C. Blecken de sis eixos L 3500
 • 1 Plegadora C.D. Arrieta de 2600
 • 1 Cisalla Mebusa de L 3100 i tall de 20mm de gruix
 • 1 Punxonadora hidràulica Geka 55/DS
 • 1 Cilindre motoritzat fins a planxa de 6mm
 • 1 Plasma Sunarc 10mm
 • 1 Plasma Alta Definició Thermal-dynamics 50mm
MAQUINÀRIA PER LA SOLDAURA DE MATERIALS
 • 1 Màquina de soldar Perns (inox, ferro, alumini, coure i metall)
 • 1 Màquina de soldar per punts 6+6
 • 5 Soldadors TIG alta freqüència
 • 10 Soldadors TIG convencional
 • 8 Màquines de soldadura MIG doble polsat fins a 400A
 • 6 Màquines de soldadura Electrode fins 300A
TRANSPORT DE MATERIAL
 • 1 Camió Nissan Cabstar caixa oberta
 • 1 Camió Mercedes-Benz caixa oberta
 • 1 Furgoneta sostre elevat Citroën Jumper
 • 2 Furgonetes Seat Inca
 • 2 Citroën C2
 • 1 Comercial Seat Alhambra
 • 1 Comercial Smart
MAQUINÀRIA PER LA MECANITZACIÓ
 • 1 Torn horitzontal Nodo

 • 1 Torn horitzontal Urpe 4M 2000

 • 1 Torn Pinacho C.N.C. 1500

 • 1 Fresadora inclinable C.D.

 • 1 Fresadora magnètica invertida

 • 1 Fresadora universal Fexac 1300×350

 • 1 Centre mecanitzat C.W.C.-SD

 • 1 Rectificadora-Planejadora horitzontal hidràulica

MAQUINÀRIA DEL MAGATZEM
 • 1 Carretó elevador diesel Fiat

 • 1 Carretó elevador Mitsubishi

 • 1 Apilador elèctric

 • 1 Màquina de flejar

ACABATS
 • 1 cabina de pintura electrostática

\

PRODUCTES

Degut a la gran quantitat i varietat de projectes fabricats, per un molt ampli ventall de sectors, així com les diferents aplicacions i les característiques particulars de cada projecte, fan que sigui impossible descriure exactament tots els productes que fabriquem, de manera que en citarem alguns d’una manera molt global:

Cintes transportadores d’un o varis nivells

Calderes d’oli tèrmic

Bombos alimentaris de salar

Muntatge integral de sales de d’especejament

Estructures metàl•liques per a blocs de pisos

Automatització de cadenes de transport

Bisenfins per el transport de materials

Cobertes metàl•liques de tot tipus

Muntatge de guies per el desplaçament de camals

Plataformes elevadores per molls de càrrega

Muntatge de molls de càrrega

Desballestament i neteja de naus industrials

Estructures per el muntatge de plaques solars

Fabricació de petites i gran peces per el sector electrònic

Maquinaria per la fusteria en general

Menjadores de camp i de granja per el bestiar

Muntatge d’adobadors per botiges del sector alimentari

Xemeneies metàl•liques per a grans marques

Muntatge de cuines i altres per bars i restaurants

Fabricació i muntatge de mobiliari urbà

Tancats de seguretat a mida per maquinaria

Tall, soldadura i deformació de diferents conjunts metàl•lics

Fabricació i automatització de tot tipus de portes

Fabricació i condicionament de material per escoles i centres esportius

Baranes i escales segons normativa vigent

Fabricació de diversos materials per laboratoris i hospitals

Construcció i muntatge d’elements metàl•lics en espais públics de lleure

FORMACIONS

Programa formatiu

El programa formatiu emfatitzaria en una introducció dels fonaments necessaris per desenvolupar-se en el sector al costat dels nostres professionals acreditats i permetria el primer contacte amb maquinària d’última generació de la que disposem, com:

-Iniciació en soldadura en posició plana, horitzontal i vertical amb arc manual, alta freqüència, arc polsat, soldadura TIG, MIG i elèctrode.

-Fonaments bàsics en reparació de peces mecàniques.

-Fonaments bàsics de mecànica general utilitzant eines elèctriques i manuals.

-Mesurament i verificació per fabricació, manteniment i reparació.

-Fonaments bàsics en reparació electromecànica.

-Iniciació en interpretació de plànols bàsica.

PLA D’ESPECIALITZACIÓ D’OPERARIS

RESUM

El manteniment industrial és una part imprescindible per les empreses que requereix cada vegada més cert grau d’especialització. A la comarca i rodalies el sector de la indústria càrnia és molt important en volum de producció i trànsit de factors. La interdependència d’ambdues branques és, doncs, directament proporcional als seus interessos productius.  Durant les últimes dècades les empreses de la carn han experimentat un creixement molt pronunciat difícil de seguir per els altres mercats, especialment els vinculats a la mateixa. És el cas del manteniment industrial que s’enfronta a una gran demanda i no disposa d’actius per fer-li front. Aquesta proposta pretén aportar una solució a un problema que afecta tots els grups d’interès.

OBJECTIUS

Tallers Albert Martínez S.L.  és una empresa dedicada als manteniments industrials i construccions metàl·liques des de la seva creació. Avalada per els seus serveis integrals, sota la gerència i direcció de l’Albert Martínez, es complau en l’eficiència, resultat del constant reciclatge i creixement en coneixements i habilitats que el desafiament del dia a dia suposen.

 L’expansió de les instal·lacions i els actius tangibles sobretot en forma de maquinària al llarg dels anys, han correspost a l’ampliació de serveis, i en conseqüència, de la plantilla requerida en funció de la demanda. En aquest últim factor hem trobat impediments limitants que amb els anys, previsiblement, s’han anat accentuant  fins a significar un autèntic problema, compartit amb les altres empreses del sector. La demanda de factor humà no es satisfà en absolut amb l’oferta del mateix, sigui per la falta d’actitud o capacitats, de coneixements o habilitats, i sobretot d’oportunitats d’assolir-los. El personal qualificat és escàs i sol·licitat, i els centres d’ensenyament tot i els repetits intents en forma de nous projectes, no proporcionen els mitjans adients per adequar els possibles nous candidats als requeriments laborals. En conseqüència, la lleialtat entre empreses i en la relació treballador-empresa s’ha vist deteriorada perjudicant encara més la productivitat i la competivitat del mercat. 

La creixent corba de demanda de serveis de manteniment tant externs com en les mateixes empreses càrniques,  manifesta la necessitat de l’aprovisionament de factor humà capaç de complir amb les tasques corresponents i per provada evidència la única manera de fer-ho, és crear-lo ja que actualment és empíricament insuficient.

Millora del procés productiu amb l’adquisició d’equips soldadura més eficients

Millora de producció per l’adquisició d’una plegadora hidràulica

Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Escriure

15 + 13 =

 

C/ dels Traginers 24-26
08572 Sant Pere de Torelló, Barcelona

EMAIL

info@tallersalbertmartinez.com

 TELÈFON

 938 509 706

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp Consúltanos por WhatsApp